Shpjegimet e kontabilistit për SCAN: Çfarë ndodh me bizneset e vogla nëse futen në regjim TVSH-je? Pasojat dhe përfitimet