Kush Jemi :

Albanian Tax & Consulting eshte studio kontabiliteti dhe eksperti kontabel me plote 25 vjete ekperience ,e rregjistruar ne QKB per ti ofruar biznesit vendas dhe te huaj sherbimen e Konsulences Financiare , konsulence kontabel dhe auditim te jashtem.Studio AT&C zoteron titujt dhe licencat me te larta te mundshme ne fushen e kontabilitetit dhe auditimit ne Republiken e Shqiperise , titujt Ekspert Kontabel I Rregjistruar (EKR) me licence profesionale nr.323 anetare me te drejta te plota prane IEKA (Instituti I eksperteve kontabel te rregjistruar ) dhe titujt Kontabilist I Miratuar (KM) me licence profesionale nr.1145 anetare me te drejta te plota prane IKM (Instituti I Kontabilisteve te Miratuar ).

AT&C do të jetë nje partner ideal dhe i besueshem për biznesin tuaj që nga ofrimi I idese per themelimin e biznesit si dhe ndjekjen e vazhdimesise se tij .Per te gjithe bizneset e rregjistruar personat fizikë dhe juridikë (Sh.p.k & Sh.a) ju ofrojme nje pakete te plote sherbimesh si: konsulencë financiare dhe fiskale, hapje aktiviteti, mbajtje kontabiliteti, auditim ,plane biznesi , studim fizibiliteti, studime mbi tregun, analizë kredie, këshillim për rekrutimin e burimeve njerëzore dhe azhornim me situaten ekonomiko-financiare ne Shqiperi.

Rrjeti i klienteles se studios tone vjen gjithmonë e në rritje,aktualisht kemi besimin e mbi 200 bizneseve (ku me shume se 30 % jane klient nderkombetare ) ,ku përfshihen biznese të profileve dhe xhirove (turnover) te ndryshme duke filluar qe nga bizneset e vogla me ose pa TVSH , OJF , biznese të mëdha dhe në rritje si dhe biznese VIP. Studio ka marre pjese si partner në shume projekte të BE-së.

Studio eksperti Kontabel “AT&C” po kthehet ne nje rrjete kombetare dhe nderkombetare per tju gjendur sa me prane biznesit , aktualisht operojme ne Tirane me dy zyra , nje zyre tjeter ne qytetin e Vlores dhe se shpejti pritet te hapet dhe nje zyre tjeter ne qytetin e Durresit ,Ne dt. 1 Janare 2014 realizuam binjakezimin me Studio Orazzi ne kryeqytetine e Italise Rome, ne nje nga qendrat me strategjike te biznesit ne Itali. Ky bashkepunim eshte krijuar ne formen e nje Dhome tregetie midis Shqiperise dhe Italise duke qene se me shume se 30 % e klienteve te studios jane biznese me ortake apo dege te shoqerive te huaja me origjine Italine.